Представяне книгата Астрономия и музикална гимнастика от космоса от Надка Данкова, на х.Рилски езера

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ – СЕДЕМ РИЛСКИ ЕЗЕРА -2019

АКТУАЛНИ ВИДЕО КЛИПОВЕ

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ – СЕДЕМ РИЛСКИ ЕЗЕРА -2018

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ – СЕДЕМ РИЛСКИ ЕЗЕРА -2017

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ – СЕДЕМ РИЛСКИ ЕЗЕРА -2016

Симпозиум Седем Рилски езера, Новата хижа

НАРОДЕН СИМПОЗИУМ – 2013 ОТКРИВАНЕ НА СИМПОЗИУМ РИЛА

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ – СЕДЕМ РИЛСКИ ЕЗЕРА 2012

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ – СЕДЕМ РИЛСКИ ЕЗЕРА 2011

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ – СЕДЕМ РИЛСКИ ЕЗЕРА 2008

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ – СЕДЕМ РИЛСКИ ЕЗЕРА 2004

МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ – СЕДЕМ РИЛСКИ ЕЗЕРА 2003

Международен симпозиум Седем Рилски езера, провеждан в Новата хижа Рилски езера.

Симпозиум с участието на Кубрат Томов София 2002

Международен симпозиум на Рилските езера 2002 г. Лекция на проф. Живко Желев и Лекция на Стефан Калайджиев