Семинар Телепатия чрез картите Зенер – втори ден, първа част, 13 октомври, 2019, Просветителски център Хелиопол, София, Цариградски комплекс
ЧАСТ 1

Семинар Телепатия чрез картите Зенер – втори ден, първа част, 13 октомври, 2019, Просветителски център Хелиопол, София, Цариградски комплекс
ЧАСТ 2

Семинар Телепатия чрез картите Зенер – втори ден, първа част, 13 октомври, 2019, Просветителски център Хелиопол, София, Цариградски комплекс
ЧАСТ 3

Семинар Телепатия чрез картите Зенер – втори ден, първа част, 13 октомври, 2019, Просветителски център Хелиопол, София, Цариградски комплекс
ЧАСТ 4

Семинар Телепатия чрез картите Зенер – втори ден, първа част, 13 октомври, 2019, Просветителски център Хелиопол, София, Цариградски комплекс
ЧАСТ 5

Семинар Телепатия чрез карти Зенер, първа част на първи ден, 12 октомври, лектор Стефан Калайджиев, автор на помагалото по Телепатия, в семинара се споменават доста информации свързани с прераждането и възможността личността да се измъкне от кръговрата безсмислен на нови и нови субличности. Семинарът е част от поредица семинари посветени на новите ценностни модели. Издателска структура Хелиопол е организатор на тези семинари. Помагалото по телепатия е издание на издателство Хелиопол.Хелиопол.
ЧАСТ 1

ЧАСТ 2

Представяне на Вечният Завет на Духа, на 1 октомври 2019 година, в Просветителски център Хелиопол, ул. Обиколна 286 В – ЗАВЕТИТЕ НЕ БИВА ДА СЕ ПРОДАВАТ! Книгата Вечният Завет на Духа се разпространява безплатно и има за цел да създаде нови условия за разпространението на Учението на Беинса Дуно

Представяне на юбилейното издание на беседата Мировата любов на Учителя, на Алея на книгата София, 14 септември, 2019 година от проф. Живко Желев и Стефан Калайджиев