МОЕТО РЕШЕНИЕ КЪМ СЕПТЕМВРИ 2018

В началото на месец септември, след завръщането си от Варна, където ще се създаде една малка точка на просвета, на ул. Опълченска 13, срещу училището и на сто метра от методистката евангелска църква, вземам важното решение: ОТКРИВАМ ЛИЧНО АЗ ЕДНА ШКОЛА ЗА ДУХОВНО РАЗВИТЕ В СОЦИУМА тъй като досега не виждам осъзнаването на този проблем никъде, че ТЪРСЕЩИЯТ ДУХОВНОТО ЧОВЕК НЕ МОЖЕ ДА СЕ СТРЕМИ КЪМ ПОВЕЧЕ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, АКО НЕ Е ПОТОПЕН В СОЦИУМА ДНЕС.
САМО В СЛУЖЕНЕТО НА ДРУГИТЕ В СОЦИУМА ДНЕС СЕ ИЗВЪРШВА ТОВА УСКОРЕНО ДУХОВНО ИЗРАСТВАНЕ НА ЧОВЕКА.
Тази Школа ще бъде изцяло в пътя, очертан от Школата на Беинса Дуно. Тя ще спомага за подготовка на кадри за новата държавност. /Погледнете само, сега в България ние нямаме подготвени кадри за управление, тези които сега управляват държавата са резултат на неправилните схеми на държавният болшевишки капитализъм, превърнал се после в неолиберализъм и пазарен капитализъм и ….т.н./ Пълна трагедия в кадрите и няма как това да не е така след като нямаме правилна идеология на служене на човека на другите и обществото. Учението на Беинса Дуно се предава все още за съжаление много бавно, твърде бавно в социума и тази нова школа се надявам, че ще подобри това предаване до Народа КАКВАТО И БЕ ВОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ, /да повторя че волята на Учителя бе да не се създава вероизповедание или религия, и да се предаде Учението му до българският народ……/
Школата за Духовно развитие в социума ще има два центъра, един в София и един във Варна.
Ще има по няколко семинара и ежемесечни лекции, които ще включват нетрадиционни лектори, не винаги от познатите в обществото, защото точно тези от познатите ви авторитети докараха положението до тук.
Моят телефон за връзка е 0887 025 404 и ще очаквам вашата реакция. Подкрепа или апатия и незабелязване. Аз ще си остана издател, за да продължа да сея просвета, но ще трябва сега да влеза и в това ново амплоа, за да помогна на обществото. ИЕначе ме гледат като издател или извънземен и не разбират защо пиша по тези групи. От Горе и от Небето или както си пожелаете ще прецените , дали ме подкрепят. Подкрепят или не, но най-вече от Горе. Това еза мен мярката, че всички наши начинания се движат правилно. Ще се радвам на напътствия по линия на темите, които желаете. Засега установих, че българите са много боси в социалното познание, няма ги никакви. нито в експертните умения на управленци, и може би и с това се обяснява огромният интерес който имаше школата ДЕИР преди 15 години в България, а аз на нея бях координатор и после през годините постоянно отговарях на въпроса, защо сега няма тук подобно нещо. Миналата година бе създаден проект за Университет по енерго-информационика. Наименованието очевидно не бе достатъчно добре разбрано, и затова и сегашното наименование го приземяваме в полето на ДУХОВНО ИЛИ ВЪТРЕШНО РАЗВИТИЕ В СОЦИУМА!
Аз лично не бих повече искал да гледам хора, които са заблудени от невярната философия, че могат да се усъвършенстват само с положително мислене или пък само с отшелничество и веганство или пък само с двигателни и енергийни практики. Или пък само като повтарят, че Животът е добър и прекрасен. Откачалки по пътя си срещнах много, защото хората очевидно искат някой да ги води, и да му преписват на него своите погрешки и отговорности. Аз нямам намерение да водя никой, никъде, а само ще показвам къде са погрешките по пътя ви. А вие сами, когато ги осветлите, тогава и ще станете поправящи ги чрез вашите собствени усилия. Никой не може да ви излекува нито да ви води, нито да ви налива познание, вие сами трябва да вървите по пътя и да не следвате никого освен вътрешният си глас.
ТОВА Е МОЕТО ПЪРВО НАПЪТСТВИЕ: НЕ СЛЕДВАЙТЕ НИКОГО ПОВЕЧЕ ОСВЕН ВАС САМИТЕ И ТО – ВАШИЯТ ВЪТРЕШЕН УЧИТЕЛ и търсете хората, които ще ви помогнат да направите връзка с него, с Него, а не да ставате придатък на поредният гуру или лъжеводач, който ви дава трохите от собствената си трапеза. Засега това и благодаря за вниманието, особено пък ако ме подсетите къде трябва да засиля моята работа в бъдеще. С уважение към всички човеци на тази земя, дръзнали да дойдат и да издържат нейните изпитания!